تکنولوژی تولید فنر

عوامل موثر بر کیفیت فنر

کیفیت فنر و ثابت فنر گزینه اصلی در فرآیند تولید فنر است که باید بدان توجه شود. هر فنر یک جسم الاستیک است، به این معنی که انرژی را ذخیره و آزاد می کند. طراحی فنر و ساخت فنر به درک دقیق فیزیک فنرها بستگی دارد. ... ادامه مطلب
تولید فنر

تکنولوژی های تولید فنر

فنر وسیله ای است که در پاسخ به نیروی خارجی شکل خود را تغییر می دهد و با حذف نیرو به شکل اولیه خود باز می گردد که مقاومت و میزان نیرو آن به تکنولوژی تولید فنر مرتبط است. ... ادامه مطلب