وبلاگ

تولید فنر

تکنولوژی های تولید فنر

فنر وسیله ای است که در پاسخ به نیروی خارجی شکل خود را تغییر می دهد و با حذف نیرو به شکل اولیه خود باز می گردد که مقاومت و میزان نیرو آن به تکنولوژی تولید فنر مرتبط است. ... ادامه مطلب
کشش سرد مفتول

فرآیند کشش سرد مفتول

با توجه به رقابت روزافزون برای جهانی شدن صنایع فلزی، بهبود کارایی فرآیند کشش سرد مفتول و سایر ملزومات، از نظر کیفیت محصول و استفاده بهینه از آنها بسیار مهم شده است. ... ادامه مطلب