سلك متفرع

این محصول با صاف کردن مفتول آهن یا مفتول فولادی و برش آن ها در طول های مختلف تولید می شود. نداشتن قوس، خط و خش در سطح مفتول و همچنین دقت در اندازه های طولی از فاکتور کیفیت مفتول شاخه شده می باشند.
مفتول شاخه شده فنر در بسیاری از صنایع همچون خودروسازی، قطعات کشاورزی و لوازم خانگی مورد مصرف قرار میگیرد.

الوصف

این محصول با صاف کردن مفتول آهن یا مفتول فولادی و برش آن ها در طول های مختلف تولید می شود. نداشتن قوس، خط و خش در سطح مفتول و همچنین دقت در اندازه های طولی از فاکتور کیفیت مفتول شاخه شده می باشند.
مفتول شاخه شده فنر در بسیاری از صنایع همچون خودروسازی، قطعات کشاورزی و لوازم خانگی مورد مصرف قرار میگیرد.