عوامل موثر بر کیفیت فنر

عوامل موثر بر کیفیت فنر

کیفیت فنر و ثابت فنر گزینه اصلی در فرآیند تولید فنر است که باید بدان توجه شود. هر فنر یک جسم الاستیک است، به این معنی که انرژی را ذخیره و آزاد می کند. طراحی فنر و ساخت فنر به درک دقیق فیزیک فنرها بستگی دارد.

ادامه مطلب